Echogeleid prikken voor comfortabele zorg

from €10,000 (100%)

Bij een ziekenhuisopname wordt vaak een infuus ingebracht. Een infuus zorgt ervoor dat het minder vaak nodig is patiënten te prikken tijdens hun opname. Via het infuus wordt dan vocht, bloed en/of medicijnen toegediend. Het inbrengen van het infuus wordt gedaan door bevoegde en bekwame artsen of verpleegkundigen.

 

Met het blote oog
Het inbrengen van een infuus gaat bij de meeste mensen goed, ervaren artsen en verpleegkundigen zoeken hierbij op de taste met het blote oog naar de juiste plaats om het infuus aan te prikken. Maar bij mensen met complexe gezondheidsrisico’s is dit niet zo eenvoudig. Door bijvoorbeeld medicijngebruik worden aders kleiner en verslechteren de bloedvaten. Juist bij deze kwetsbare groep wil je niet dat zij meerdere keren geprikt moet worden omdat dit leidt tot extra belasting en pijn.

 

Innovatie
Maar, het kan ook anders. Inmiddels is er een innovatie op deze standaard, namelijk echogeleid prikken. Hiermee verbetert de zorg voor patiënten die regelmatig een infuus aangeprikt krijgen. Met echogeleid prikken krijgt de hulpverlener via de echo een gedetailleerd beeld van de ader en kan op basis daarvan het infuus correct geplaatst worden. Dit verkleint de kans dat kwetsbare patiënten meerdere keren geprikt moeten worden vele malen. Dus minder bloedingen en weefselschade en een positievere ervaring voor de patiënt. En voor zorgprofessional scheelt deze manier van prikken veel tijd omdat het in veel gevallen in één keer goed gaat.

 

Beschikbaarheid
Op dit moment is het nog niet zo dat echogeleid prikken op alle verpleegafdelingen mogelijk is. Daarvoor mist enerzijds het echoapparaat en anderzijds voldoende bevoegd en bekwaam personeel. Gelukkig is er op C52 voor een echoapparaat inmiddels financiering gevonden. Dit project zet zich nu in om financiering te vinden voor het opleiden van artsen en verpleegkundigen. Indien er op de afdelingen voldoende bekwaam personeel beschikbaar is, zal de beleving van de patiënt een enorme verbeteren.

 

Projectleiders:
Floor Fliervoet, regieverpleegkundige
Harm van Noort, verpleegkundig wetenschapper,

 

Helpt u Floor, Harm, en hun team en onze patiënten mee dit project te realiseren?
Dat kan!
Klik op de 'Doneer nu'-knop. In actie komen voor dit onderzoek kan ook. Klik dan op 'Start actie'.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Dat kan via NL84 ABNA 0248 6906 55 t.n.v. Stichting Radboud Fonds o.v.v. 307776 Scholing echogeleid prikken

View all
€25 24-02-2024 | 14:05
€25 24-02-2024 | 14:04 Mooi initiatief!
€25 23-02-2024 | 20:39 Heel mooi initiatief Irene!!
€50 22-02-2024 | 19:32 To: In actie voor echogeleid prikken Irene is een kanjer met een groot hart. Hup Irene
€25 22-02-2024 | 16:43