G

Marathon van New York tegen de Ziekte van Parkinson

Gerard Begieneman
from €15,000 (104%)

English text below

Mijn naam is Gerard Begieneman (69 jaar), al 45 jaar getrouwd, vader van 3 kinderen en opa van 5 prachtige kleinkinderen. Ik ben een echte sportieveling, met een grote passie voor hardlopen. Ik loop al hard sinds mijn 20e. In het dagelijkse leven werk ik als sportinstructeur waarbij ik onder andere hardlooptrainingen verzorg. Dit doe ik al ruim 13 jaar en met heel veel plezier.
Gedurende deze periode is het mij opgevallen, dat er bij steeds meer mensen de ziekte van Parkinson wordt geconstateerd. In de afgelopen 3-4 jaar zijn er bij klanten, kennissen en vrienden al 10 gevallen van deze ziekte geconstateerd. Helaas, is deze vreselijke hersenziekte recent ook mijn eigen familie binnen gedrongen. Dit alles geeft mij veel verdriet.
En dit zijn niet de enige gevallen. Parkinson is één van de snelst groeiende hersenziekte met meer dan 55000 patiënten in Nederland en wereldwijd meer dan 8.5 miljoen. De verwachting is dat deze getallen in de toekomst alleen maar verder zullen oplopen en genezing is nog altijd niet mogelijk.
Het ontwikkelen van een goede effectieve behandeling vergt veel tijd en kostbaar wetenschappelijk onderzoek. Ondanks dat ik zelf machteloos sta tegen deze nare ziekte, wil ik toch wat doen tegen al dit leed. Daarom wil ik graag geld inzamelen om het onderzoek naar een geneesmiddel een boost te geven. Hiervoor wil ik mijn eigen grootste talent inzetten voor deze strijd tegen Parkinson. Als tegenprestatie zal ik volgend jaar november (2023), op mijn 70e, de marathon van New York lopen.
Ik zou het fantastisch vinden als u mij zou willen helpen een mooi bedrag op te halen en daarmee bij te dragen aan het stoppen van deze akelige ziekte. Alle beetjes helpen!
Alvast veel dank voor uw donatie en steun, dit wordt zeer gewaardeerd!

-------------

My name is Gerard Begieneman (69 years of age), married for 45 years, father of 3 children and grandfather of 5 beautiful grandchildren. I am a real sports fanatic with a passion for running. I have been running since I was 20. In everyday life I work as a sports instructor, giving running training among other things. I enjoy doing this for over 13 years already.
During this period, I noticed that more and more people are diagnosed with Parkinson’s disease. In the last 3-4 years, in at least 10 cases this disease was diagnosed amongst customers, acquintatives, and friends. Unfortunately, this disease has now also reached my own family. This all saddens me a lot.
And these are not the only known cases. Parkinson’s disease is one of the fastest growing brain disease with over 55000 patients in the Netherlands and more than 8.5 million worldwide. It is expected that these numbers will continue to grow in the near future and a cure is still not available.
Developing an effective treatment takes time and precious scientific research. Despite the fact that I am defenseless against this terrible disease, I want to take action against all this suffering. Therefore, I want to raise money to boost the research for a cure. To achieve this, I want to use my greatest talent in this battle against Parkinson’s disease. In return, next November (2023), when I am 70 years of age, I will run the New York marathon.

I would love and appreciate it, if you would help me collect a nice amount and in that way contribute to stopping this devastating disease. Every little bit helps!

Thank you very much for your donation and support, this is very much appreciated!

View all
€15 02-01-2024 | 23:41 Goed bezig Gerard! succes met je actie groet Ton
€50 30-12-2023 | 01:11 Gerard, vorig jaar ( 2022) heb je mij tijdens de Amsterdam marathon een briefje gegeven. Ik vind je doel onwijs sympathiek en steun je graag. De beste wensen voor 2024 alvast!
€15 02-12-2023 | 21:32
€15 02-12-2023 | 18:45
€25 11-11-2023 | 10:26