Dementie en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

De diagnose dementie heeft grote gevolgen voor mensen met dementie en hun naasten. Er komen vaak veel vragen op. Kan ik de activiteiten blijven doen die voor mij zo waardevol zijn? Hoe kan ik mijn naaste helpen bij activiteiten die niet meer lukken?

Ergotherapeuten ondersteunen mensen met dementie en hun mantelzorgers in het behouden van activiteiten die waardevol zijn voor één van hen of voor beiden. Zij geven uitleg over dementie en wat de gevolgen van dementie kunnen betekenen voor het dagelijks doen en laten. De ergotherapeut bekijkt samen met de persoon met dementie en diens naaste op welke manier zij hun betekenisvolle activiteiten kunnen blijven doen.

Om dit goed te kunnen doen hebben ergotherapeuten duidelijk voorlichtingsmateriaal nodig dat eenvoudig te begrijpen is.

Wat doet dit project?
Het doel van dit project is om ongeveer 20 informatiekaarten te ontwikkelen waarmee ergotherapeuten op een begrijpelijke manier uitleg geven over dementie en dagelijkse activiteiten bij dementie, zoals: kaarten met tips om structuur aan te brengen in de dag,  kaarten die inzicht geven in veranderend gedrag van de persoon met dementie, of kaarten met informatie omtrent ondersteunende hulpmiddelen en voorzieningen.

De kaarten worden zo ontwikkeld dat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Dus ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

De informatiekaarten worden ontwikkeld en ontworpen in samenwerking met mensen met dementie, mantelzorgers en ergotherapeuten. Deze kaarten worden getest door ergotherapeuten en ongeveer tien mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met deze feedback worden de kaarten bijgesteld tot een bruikbaar en duidelijk eindproduct. Deze kaarten worden afgedrukt zodat ergotherapeuten ze mee kunnen nemen op huisbezoeken.  

Wilt u helpen om dit voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen? ?
Draag dan nu bij. Met uw donatie kunt u iemands situatie een stukje begrijpelijker maken, wanneer hij of zij te maken krijgt met dementie.

View all
€25 02-04-2024 | 19:01
€5 01-04-2024 | 22:49
€25 18-03-2024 | 21:51 Elke hulp is welkom als je partner begint te dementeren.
€5 21-01-2024 | 20:20
€10 19-12-2023 | 21:01 Voorlichting is nooit genoeg. Frappez toujours. Ook op onorthodoxe wijze. Kijk ook maar eens op www.mensenmetdementiegroningen.nl