Reverse the curse! Onderzoek naar verzwakt afweersysteem na ongeval.

from €150,000 (78%)

Trauma is doodsoorzaak nummer 1 in de leeftijdscategorie tot 40 jaar. Dit is meer dan hart- en vaatziektes en kanker. Jaarlijks bezoeken meer dan 700.000 mensen in Nederland de Spoedeisende Hulp (SEH) met letsels door een ongeval of geweld, waarvan er gemiddeld zo'n 5500 overlijden. Dat is een enorme belasting van ons zorgsysteem en kost onze maatschappij naar schatting 3,2 miljard euro per jaar aan zorgkosten, invaliditeit en uiteindelijk arbeidsverzuim.

Buiten het ziekenhuis wordt de eerste opvang van ernstige gewonde slachtoffers in Nederland verzorgd door de ambulance hulpverlening, op indicatie aangevuld met Mobiel Medische Teams. Deze zogenaamde “MMT’s of Traumateams” stabiliseren samen met de ambulance medewerkers het ernstig gewonde slachtoffer ter plaatse en dragen zorg voor snel en adequaat transport naar het juiste ziekenhuis. Hier worden de slachtoffers opgevangen, zo nodig geopereerd en op de intensive care opgenomen voor verdere behandeling. Een deel van de slachtoffers zijn niet meer te stabiliseren en overlijdt reeds op straat of kort na aankomst op de SEH. Echter van de slachtoffers die we kunnen stabiliseren overlijdt ook nog een groot deel op een later moment. Dit komt doordat het afweersysteem als gevolg van het ongeval sterk onderdrukt wordt. Hierdoor is het lichaam niet meer bestand tegen infecties, waardoor deze snel om zich heen kunnen grijpen met als gevolg het falen van organen en alsnog overlijden van de patiënt. Hier willen we wat aan doen. Reverse the Curse!

Over hoe dit afweersysteem nou precies in het lichaam werkt, is nog weinig bekend. Eerder heeft onze onderzoeksgroep in een pilot studie belangrijke eerste ontdekkingen gedaan m.b.t. deze onderdrukking van het afweersysteem, zogenaamde ‘immuunparalyse’. Hierbij is bij een kleine groep ongevalsslachtoffers enkele minuten na het ongeval bloed afgenomen, waarna uitgebreid onderzoek gedaan is naar de hoeveelheid immuunstoffen in het bloed op dat moment. We vonden hierbij duidelijke aanwijzingen dat reeds zeer kort na het ongeval het afweersysteem sterk onderdrukt is. We willen meer inzicht krijgen in het mechanisme achter deze immuunparalyse en manieren vinden deze tegen te gaan

Wat willen we bereiken?
Hiervoor willen we een nieuwe studie opzetten, waarbij we wederom bloed afnemen ter plaatse van het ongeval. Met dit bloed willen we in het laboratorium verschillende metingen aan de immuunrespons te doen. Inmiddels zijn er nieuwe laboratorium technieken waarbij uit 1 druppel bloed meer dan 1000 bepalingen gedaan kunnen worden. Een veelbelovende techniek die in de toekomst gebruikt kan worden bij patiënten die geen bloed kunnen missen, zoals ernstige ongevalsslachtoffers, maar ook pasgeborenen, die al weinig bloedvolume hebben. Meer inzicht in het onderliggende mechanisme van immuunparalyse en welke patiënten extra risico lopen, heeft belangrijke consequenties voor de behandeling van deze patiëntengroep. 

De volgende stap is onderzoeken hoe we deze immuun paralyse kunnen tegengaan. Er is een aantal stoffen bekend die veelbelovende resultaten hebben laten zien bij o.a. patiënten op de intensive care. Deze stoffen kunnen bij ernstige ongevalspatiënten van grote meerwaarde zijn. Echter dit is in deze patiëntcategorie nog niet onderzocht.

In eerste instantie gaan we deze stoffen testen in het laboratorium op het bloed van ernstige ongevalspatiënten. We gaan kijken of we deze immuunparalyse in het laboratorium kunnen tegengaan en daarmee het afweersysteem op sterkte kunnen houden..

Uiteindelijk willen we deze immuunstoffen gaan toedienen bij ernstige ongevalspatiënten. Dit kan zelfs al in heel vroeg stadium, wanneer het MMT arriveert bij het ongeval.

Het gehoopte resultaat:
Op deze manier zal in de toekomst de hulpverlening op straat niet alleen gericht zijn op het stabiliseren van het slachtoffer, maar kan al ter plaatse met de behandeling gestart worden. Door deze vroege toediening voorkomen we de verzwakking van het afweersysteem, zullen infecties minder om zich heen kunnen grijpen met als gevolg kortere ziekenhuisopname en betere overleving. Op deze manier hopen we de overleving na een ernstig ongeval te verbeteren, kosten in de zorg te besparen en de kwaliteit van leven na Trauma te verhogen!

Het onderzoeksmodel dat we in deze studie op willen zetten kunnen we ook gebruiken voor vervolgstudies. Het bloed zal opgeslagen worden op een manier dat het voor vervolgstudies weer gebruikt kan worden en daarnaast testen we de nieuwe bloedanalyse methode, waarbij slechts een minimale hoeveelheid bloed nodig is.   

Will you help to reverse the curse?
Met uw steun kunnen we doodsoorzaak nummer 1 in de leeftijdscategorie tot 40 jaar aanpakken en hopen we de kans op overleving na trauma aanzienlijk te vergroten. 

Will you help to reverse the curse? Doneer dan nu!

View all
€25 16-02-2024 | 20:52
€500 12-02-2024 | 12:04
€37,587.25 27-02-2023 | 10:33
€10 02-02-2023 | 18:57
€12,500 20-01-2023 | 10:03