Afscheidscadeau

Dr. Wim Smeets
from €1,000 (100%)

Op donderdag 13 april neem ik afscheid van het Radboudumc waar ik meer dan 25 jaar gewerkt heb als geestelijk verzorger, als opleider, als hoofd van de afdeling geestelijke verzorging en pastoraat (wellicht nog naam van de afdeling) en als onderzoeker - de laatste jaren ook als universitair hoofddocent ‘innovatie spirituele zorg’.

Het tegelijk bezig zijn met zorg, onderwijs en onderzoek en dat verbinden met anderen die bezig zijn in de zorg en het sociaal domein heb ik altijd als een voorrecht ervaren. Die ervaring heeft mij en anderen ervan overtuigd dat  er voor cliënten niet zo’n  grote afstand mag bestaan tussen ondersteuning in de thuisomgeving en in zorginstellingen. Professionals kennen elkaar onvoldoende en werken te vaak ieder op hun eigen wijze. Tien jaar geleden hebben we daarom een transmuraal netwerk voor zin en levensvragen opgericht, ZINNET, actief in Nijmegen en omgeving en het Land van Cuijk. We streven naar een betere onderlinge samenwerking, onder meer door scholing en gezamenlijk onderzoek over de grenzen van beroepen heen. Want indien professionals elkaar beter weten te vinden en hun expertise delen, is dat gunstig voor mensen die aangewezen zijn op ondersteuning bij gezondheidsproblemen en levensvragen. Daarnaast draagt het bij tot zinnige, betaalbare zorg, waarin mensen zoveel als kan vrij hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn in samenspraak met hun omgeving. 

Neem het voorbeeld van Sara. Via een gespreksgroep in het sociaal domein wordt ze naar mij verwezen voor gesprekken over het levenseinde bij haar thuis. Spreken over de dood betekent dat we spreken over haar leven in al de dimensies van positieve gezondheid: zelfredzaamheid, mentaal welbevinden, sociaal netwerk, kwaliteit van leven, zingeving en spiritualiteit; en natuurlijk ook haar lichamelijk ongemak, waarvoor ze poliklinieken van beide Nijmeegse ziekenhuizen bezoekt. Op een gegeven moment besluit ze om te verhuizen naar een aanleunwoning. Via onze sociale kaart schakelen we het Hulpfonds in, waarvan de coördinator net onze training ‘luisteren met ruimte’ heeft gevolgd. Intussen spreken we ook over de dood, waarbij we putten uit de lezingen van een studiedag die door één van de Nijmeegse kerken is georganiseerd. Hoe een cliënt beweegt tussen de  lijnen van zorg en welzijn dank zij de transmurale samenwerking!

Hierbij nodig ik de bezoekers van het afscheidssymposium uit om in plaats van geschenken voor mij een bijdrage te doneren voor het Radboudfonds t.b.v. ZINNET. Dit kan door de donatieknop hieronder. Alle kleine beetjes helpen!  Bij voorbaat dank voor je bijdrage!

 

Dr. Wim Smeets
Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat 

View all
€35 14-05-2023 | 21:59 Nog ontvangen contanten tijdens het symposium
€10 24-04-2023 | 15:26
€12 14-04-2023 | 13:38 Heel mooi symposium gisteren!!!
€35 14-04-2023 | 08:11
€25 14-04-2023 | 00:47