H

Afscheid Henk Hoving

Henk Hoving
from €2,500 (128%)

Sinds 1,5 jaar ben ik mij aan het omscholen tot boer. Boer worden was een jongensdroom die ik nu ga realiseren. In Berg en Dal ga ik de biodiversiteit stimuleren door kruidenrijke akkers en bloemrijke graslanden in te zaaien. Ik doe dit samen met mijn echtgenote Caroline, en met hulp van mensen die verstand hebben van biologische akkerbouw en gebiedsbeheer. Met zo min mogelijk ingrijpen in de bodem en altijd zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Ziekte van Parkinson
De agrarische sector staat sterk onder druk. Boeren die de afgelopen decennia veelvuldig hebben gewerkt of nog werken met chemische bestrijdingsmiddelen, lopen een verhoogd risico op neurologische aandoeningen zoals Parkinson. In Frankrijk en sinds kort ook Duitsland is Parkinson erkend als een beroepsziekte onder wijnbouwers.

Vrijwel iedereen in Nederland kent mensen in de directe omgeving die Parkinson hebben. De impact van deze ziekte is enorm, uiteraard voor de mensen die deze ziekte zelf hebben, maar ook voor hun naasten. Een vreselijke ziekte die helaas veelvuldig voorkomt, ook bij jongeren. Chemische bestrijdingsmiddelen en andere omgevingsfactoren lijken een belangrijke rol bij deze groei te spelen. Het is wereldwijd de snelst groeiende hersenaandoening.

Donatie voor onderzoek
Prof. Bas Bloem doet in het Radboudumc belangrijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en het voorkomen van Parkinson; hierbij heeft het onderzoek naar de gevolgen van de combinatie van verschillende chemische bestrijdingsmiddelen zijn speciale aandacht. Een boer gebruikt het ene bestrijdingsmiddel en zijn buurman een ander; combinaties komen dan ook veelvuldig voor. Recent onderzoek laat zien dat er niet minder dan 100 verschillende bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen in het huisstof in Nederlandse boerderijen. Het effect van dergelijke cocktails is nog niet onderzocht. Ik wil zijn onderzoek graag steunen. Concreet wil ik het mogelijk maken dat alle nieuwe en relevante onderzoeksbevindingen van Bas op een toegankelijke manier gedeeld worden met boeren, omwonenden en andere betrokken partijen. En daarmee een inhoudelijke dialoog stimuleren, zodat we in gezamenlijkheid kunnen optrekken richting een schonere leefomgeving, en een rem op de groei van Parkinson. Daarom stel ik een gift voor dit belangrijke werk van Bas, in plaats van een cadeau voor mijn afscheid als advocaat en op de drempel naar biologisch boeren, zeer op prijs.

Henk Hoving

 

Radboud Fonds
Het Radboud Fonds is een initiatief van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het Radboud Fonds wil mensen uitnodigen om onderdeel te worden van bijzondere initiatieven binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het Radboud Fonds biedt mensen de mogelijkheid bij te dragen aan en betrokken te zijn bij projecten op het terrein van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Het maakt betrokkenen trots, strijdbaar en gepassioneerd over stappen die we samen zetten om doelen te realiseren.

View all
€10 20-06-2024 | 10:10
€100 20-06-2024 | 09:27
€100 20-06-2024 | 09:25
€25 20-06-2024 | 08:39
€50 20-06-2024 | 07:27 De samenwerking met jou Henk was altijd plezierig en uiterst professioneel. Je ambitie boer te worden geïnspireerd, door mijn fijne oud collega Bas Bloem ondersteun ik van harte. Het ga je goed!